Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUÀN 2 THÁNG 5

5/4/2019 4:16:24 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN ĐỒNG HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2

(Từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/5

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

07/5

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

08/5

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

09/5

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

10/5

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

   11/05

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

12/5

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 20 1/2/2019 7:57:57 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/24/2018 9:53:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/17/2018 7:41:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/10/2018 8:42:41 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 12/3/2018 2:23:22 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/23/2018 3:54:54 PM

  lịch công tác 14 11/19/2018 7:54:09 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/12/2018 2:13:38 PM

  lịch công tác tuần 12 11/5/2018 10:23:43 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_donghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình